ОДРЖАНА СКУПШТИНА СПКД „ПРОСВЈЕТА“ У ТУЗЛИ


 У просторијама Српског просвјетног и културног друштва „Просвјета“ у Тузли, у суботу 24. фебруара 2024. године одржана је редовна Скупштина Друштва.  Скупштину је отворио предсједник Скупштине Друштва Зоран Влков, који је поздравио присутне и пожелио им успјешан рад.
 Након уводног излагања предсједника Скупштине једногласно су прихваћене све тачке дневног реда. Усвојени су: Финансијски извјештај Друштва, Извјештај о раду Друштва, Извјештај Надзорног одбора, Имовински преглед за 2022. и 2023. годину и План активности за 2024. годину.
 Финансијски извјештај, који је раније достављен члановима, детаљно је представио и образложио секретар Александар Лаковић. Друштво је пословало позитивно и реализовало многобројне активности, којих би било још више да је износ средстава то дозволио. Управни одбор усвојио је једногласно овај извештај.
 Извјештај о проведеним активностима и плановима за наредну годину поднијела је предсједница Друштва Мирјана Лазаревић. Она је представила све битне активности које спроводи СПКД „Просвјета“ у Тузли, говорила о свим реализованим пројектима, као и о пројектима који су у току. Из извјештаја се видјело да су 2022. и 2023. година биле успјешне, те је позитивно оцијењен и усвојен.
 Надзор над законитошћу рада и примјени општих аката, контролу цјелокупног материјално-финансијског пословања, надзор над употребом и коришћењем инвентара Друштва извршио је Надзорни одбор Друштва, а извјештај је поднијела предсједница Жељка Марјановић. Надзорни одбор је позитивно оцијенио извјештај и без примједби је изгласан.
 По завршетку радног дијела Скупштине уприличено је дружење присутних чланова у просторијама СПКД „Просвјета“ у Тузли.