СРПСКО ПЈЕВАЧКО ДРУШТВО “ЊЕГOШ” У ДОЊОЈ ТУЗЛИ


  Прве године послије окупације Босне 1879. године у Тузли је одржана прва Светосавска бесједа. Оснивања соколских друштава покретала су се из Тузле, која је у то доба била средиште њиховог дјеловања.
  1886. године основано је Српско православно пјевачко друштво са улогом јачања националне свијести, оснивајући у тузланској области пјевачка друштва, која ће јачати народни дух.
 Први хоровођа Његоша био је Карло Хруза, а први предсједник Ристо Јовановић, који је са својом мајком завештао друштву петину цијелог свог иметка.
 Посебно успјешно друштво је током осамнаест година водио Перо Стокановић, предсједник, који је Његошу поклони сав инвентар, од столица до клавира.
 Адвокат Милан Максимовић подједнако успјешно водио је друштво четири године.
  1901. године Јованка Јовановић поклонила је друштву заставу са ликом Његоша.
 За напредовање друштва у музичком погледу заслужан је био тадашњи хоровођа др Стеван Миличић, адвокат, који је успио да створи одличан мјешовити хор,који је изводио и најтеже модерне композиције.
 Хор је наступио н приликом преноса костију народних мученика 19. септембра 1926, на своју четрдесетогодишњицу оснивања. Предсједник Димитрије Јанковић, ректор и професор Гимназије у Тузли, говорио је о Његошу пред бројном публиком.